Belarus Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu
Resmi Web Sitesi

Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Martynov'un Bay Hasib UYSAL'ı Belarus Cumhuriyetinin İstanbul Fahri Konsolosluğuna atadığını bildiren, 31 Mayıs 2004 tarihli Atama Belgesini okuyup inceleyerek, Bay Hasib UYSAL'ı uluslararası hukuk hüküm ve gelenekleri ile iki ülke arasındaki anlaşmalara uygun olarak görevini yapmasına ve şahsı adına girişeceği işlemler hariç, bu görevin yasal öncelik ve ayrıcalıklarından yararlanabilecek ve ileride yasak edilebilecek bölgeler hariç olmak üzere görev çevresi İstanbul'dur.
Devamı için >>>

Belarus Hakkında

    Diğer eski Sovyetler Birliği ülkeleri gibi 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Belarus Cumhuriyeti, Ukrayna'nın kuzeyinde yer alır. Belarus Cumhuriyeti'ne komşu olan ülkeler: doğuda Rusya, batıda Polonya, kuzeyde Litvanya ve Letonya, güneyde ise Ukrayna dır. Belarus Cumhuriyeti Rusya federasyonu ile Avrupa ülkeleri arasında köprü vazifesi yapmaktadır.
Devamı için